Gebruiksvoorwaarden

De website Beesties.be en de daaraan gekoppelde sites (gezamenlijk de “Site”). Toegang tot en gebruik van de Site is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden (“Terms of use”).

Website

Beesties.be wordt verspreid via het wereldwijde web en bevat informatie, materialen en gegevens die door Beesties.be en derden worden aangeboden. We behouden ons het recht voor om de werking van de site te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Het bedrijf garandeert niet dat de site beschikbaar of relevant is buiten België. Als u de site buiten België benadert, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor naleving van lokale wetten en voorschriften. De site is toegankelijk voor gebruikers ouder dan 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, gebruik de site dan niet en verstrek ons geen persoonlijke informatie. De gebruiker gaat ermee akkoord Beesties.be, zijn functionarissen, directeuren, eigenaren, werknemers, agenten en informatieverschaffers te vrijwaren van alle aansprakelijkheden en kosten die voortvloeien uit (a) alle gebruikersbijdragen of (b) uw of een gebruikers schending van de Gebruiksvoorwaarden van uw account. De siteadministratie behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Volledige Overeenkomst Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en Beesties.be met betrekking tot de site en vervangen alle voorgaande en gelijktijdige begrippen, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, betreffende de site.

Disclaimer

Beesties.be biedt geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, kwaliteit of volledigheid van de informatie en is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie.

Privacybeleid

Dit privacybeleid bevat aanvullende informatie over hoe gebruikersgegevens worden verzameld en gebruikt. We raden u aan de informatie over dit privacybeleid te lezen.

Intellectueel Eigendom

De informatie en andere inhoud (tekst, software, foto’s, illustraties, video’s, muziek en geluid, namen, logo’s, handelsmerken en dienstmerken) op de site zijn eigendom van Beesties.be; deze is beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten. Alle inhoud op de site mag uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden gebruikt.

De gebruiker stemt ermee in dergelijk materiaal niet te wijzigen, te verspreiden, te verkopen, te publiceren of uit te zenden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Beesties.be.

De logo’s van Beesties.be en alle gerelateerde product- en dienstnamen, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken van Beesties.be. De gebruiker mag deze merken niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beesties.be.

Afhankelijkheid van Informatie op de Site

De site-inhoud wordt verstrekt voor informatieve doeleinden en is mogelijk niet op de hoogte van uw unieke persoonlijke omstandigheden en behoeften. De gebruiker moet begrijpen dat de informatie mogelijk niet nuttig is in individuele gevallen. Beesties.be is op geen enkele manier verantwoordelijk jegens u. U erkent ook en stemt ermee in dat communicatie op de site op eigen risico is en niet onderhevig is aan enige verplichtingen met betrekking tot privileges of vertrouwelijkheid die van toepassing kunnen zijn als u professioneel persoonlijk advies wenst te verkrijgen.

Verboden Gebruik van de Site

De gebruiker mag de site alleen gebruiken voor legitieme doeleinden in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

De gebruiker verbindt zich ertoe zich te houden aan de gebruiksvoorwaarden van de site:

Geen enkele toepasselijke federale, staats-, lokale of internationale wet overtreden bij het gebruik van de site. De site niet gebruiken om minderjarigen op enige wijze te exploiteren, te schaden of te proberen te exploiteren of te schaden door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud, persoonlijk identificeerbare informatie aan te vragen of anderszins. Geen reclamemateriaal, spam of enige andere soortgelijke aanbiedingen verzenden. Geen medewerker van de site imiteren. Geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke of technologisch schadelijke materialen of mechanismen introduceren. Geen ongeautoriseerde toegang proberen te verkrijgen, interfereren met, beschadigen of verstoren van enig deel van de site. Sitebeheer Beesties.be is niet verantwoordelijk voor het wijzigen, bewerken of verwijderen van informatie die u aan de site heeft toegevoegd. Ook heeft de sitebeheerder het recht om de gebruiker zonder uitleg en voorafgaande kennisgeving de toegang tot de site te weigeren.

Het beheer kan links naar door de gebruiker geplaatste informatie wijzigen of verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving of uitleg.

Inhoud Die U Beschikbaar Stelt op de Site

De site kan prikborden, chatrooms, persoonlijke webpagina’s of profielen, forums en andere interactieve functies bevatten die gebruikers in staat stellen opmerkingen, inhoud of ander materiaal (aangeduid als “Gebruikersbijdragen”) op de site te plaatsen of te delen.

Als een gebruiker vrijwillig persoonlijke informatie (zoals gebruikersnaam, e-mailadres) op een site verstrekt, zoals een forum, chat of andere door gebruikers gecreëerde pagina’s, kan deze informatie zichtbaar zijn in zoekmachines, verzameld en gebruikt worden door anderen, en kan dit leiden tot ongewenst contact met andere partijen. We raden u sterk aan geen persoonlijke of andere vertrouwelijke informatie op onze site te plaatsen. Elke gebruikersbijdrage die u op de site plaatst, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom. De gebruiker erkent dat zij verantwoordelijk zijn voor eventuele gebruikersbijdragen die zij verzenden of maken.

Het sitebeheer heeft het recht om:

Een bericht van een gebruiker om welke reden dan ook of zonder reden naar eigen goeddunken te verwijderen. Elke actie te ondernemen met betrekking tot een Gebruikersbijdrage die wij noodzakelijk of gepast achten naar eigen goeddunken, inclusief als wij geloven dat een dergelijke Gebruikersbijdrage de gebruiksvoorwaarden van de site schendt. Passende juridische maatregelen te nemen, inclusief, maar niet beperkt tot, het melden bij wetshandhavingsinstanties voor elk illegaal of ongeoorloofd doel. Uw toegang tot alle of een deel van de site te beëindigen of op te schorten om welke reden dan ook of zonder reden, inclusief, zonder beperking, elke schending van deze Gebruiksvoorwaarden. Het beheer heeft het recht om volledig samen te werken met eventuele wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die de openbaarmaking van de identiteit of andere informatie met betrekking tot de plaatsing van enige materialen op de site verzoeken.

Beesties.be onderneemt geen stappen om alle materialen te beoordelen voordat ze op de site worden geplaatst, en kan niet garanderen dat ongewenste materialen snel na publicatie worden verwijderd. Dienovereenkomstig zijn wij niet verantwoordelijk voor enige acties of nalatigheden met betrekking tot berichten of inhoud geleverd door een gebruiker of derde partij.

Voor meer info, contacteer ons via info@beesties.be

Scroll naar boven